Hoe voer je een perfecte SEO Migratie uit?

SEO migratie laten uitvoeren

Ben je op zoek naar een SEO migratie? Een migratie is van toepassing wanneer jij overgaat naar een nieuwe website/webshop of wanneer je de structuur van jouw url’s gaat veranderen. Met de SEO migratie zorgen wij ervoor dat jouw rankings niet verloren gaan. Door een slechte migratie kunnen jouw posities dalen en is al het werk voor niets geweest. Onze SEO specialisten en developers zijn gespecialiseerd in deze migraties.

Wat is een SEO migratie?

Een SEO migratie is eigenlijk het verhuizen van de pagina’s op je website. Deze kunnen worden samengevoegd naar een ander domein, verhuisd worden naar een andere CMS of je gaat aan de slag met een hele nieuwe url structuur. Voorkom dat jouw zoekmachine optimalisatie voor niks is geweest.

Wanneer een migratie succesvol wordt uitgevoerd, behoudt je de posities van je zoekwoorden. Daarnaast voorkom je dat de bezoekers uitkomen op een 404 pagina.

Waarom is deze belangrijk?

Er zijn verschillende redenen te bedenken voor een migratie. Denk hierbij aan een nieuwe naam of webshop, een overname of een fusie. Deze veranderingen hebben impact op het organisch zoekverkeer. Dit komt omdat sommige url’s verdwijnen of wijzigen. Om de autoriteit van deze pagina’s / domeinen te behouden zet je een SEO migratie in.

Wanneer heb ik een migratie nodig?

Zodra er een aanpassing wordt gedaan in de URL structuur, zullen er redirects moeten worden ingezet om de waarde van de pagina te behouden. Op grote schaal is een SEO migratie nodig wanneer de structuur van website wordt aangepast, er domeinen worden samengevoegd of wanneer er een nieuw domein wordt geïntroduceerd.

Hoe ziet een goede SEO migratie er uit?

Voor de SEO migratie worden er een aantal belangrijke stappen genomen, deze zien er als volgt uit:

Nulmeting
Tijdens de nulmeting kijken wij naar de huidige situatie van de website. Daarnaast stellen wij aan de hand van ons zoekwoorden onderzoek een verbeterd menustructuur voor. Door middel van het zoekwoorden onderzoek kunnen wij bepalen welke structuur ontbreekt en toegevoegd zou kunnen worden aan de website. Door hier in het beginstadium rekening mee te houden, kunnen we nu al werken naar betere rankings.

Uitwerking + testen
Tijdens de uitwerking gaan wij aan de slag met het opstellen van de redirects, het implementeren van de menustructuur, zelfverwijzende canonicals instellen, robots.txt instellen om pagina’s uit te sluiten van Google’s crawlbudget en testen wij de redirects op de testomgeving.

Redirect doorvoeren
Tijdens de livegang voeren wij de redirects door. Met de redirects zorgen wij ervoor dat de belangrijkste pagina’s hun waarde houden. Deze worden tijden de livegang uitvoering nagelopen, zodat we 100% weten dat alle wijzigingen juist zijn doorgevoerd. Middels Search Console dienen wij de vernieuwde sitemap in en kan de migratie zijn werk doen.

Nazorg
Ondanks wij van te voren uitvoerig hebben getest, kunnen er altijd onvoorziene zaken voordoen. Om die reden is het van belang om ook na livegang hier aandacht aan te besteden. Na de livegang worden wij op de hoogte gehouden van waarschuwingen en fouten van de website. Hierdoor kunnen we eventuele problemen direct oppakken en zijn we er vroeg bij!

Wat gebeurt er als ik geen SEO migratie uitvoer?

Wanneer je een SEO migratie niet of niet goed uitvoert kan dit beteken dat je topposities verliest. Hierdoor zullen veel potentiële klanten jou niet meer vinden in de organische zoekresultaten. Wanneer je geen migratie uitvoert zullen de bezoekers op niet bestaande pagina’s uitkomen. Dit leidt tot verlies in bezoekersaantallen en minder bezoekers betekent minder omzet!

Online Marketing Bureau Zaandam Blog Hoe voer je een perfecte SEO Migratie uit?