back to back

Het updaten van je WordPress database bij een domeinverhuizing

Het komt vaak voor dat je jouw WordPress installatie wilt verhuizen. Dit kan zijn omdat je deze vanaf een subdomein naar het hoofddomein wil verhuizen. Of van je lokale omgeving naar de live omgeving en vice versa. Deze content wil je niet telkens handmatig invoeren en aanpassen, naast diverse plugins kun je ook een simpele query runnen. Let wel op dat je verstand nodig hebt van MySQL Databases.

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, ‘http://www.oldurl’, ‘http://www.newurl’) WHERE option_name = ‘home’ OR option_name = ‘siteurl’;
UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, ‘http://www.oldurl’,’http://www.newurl’);
UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, ‘http://www.oldurl’, ‘http://www.newurl’);
UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,’http://www.oldurl’,’http://www.newurl’);